Szerviz vállalási feltételek

Szolgáltatás megrendelése: 

A szolgáltatás teljesítése a megrendelő telephelyén történik. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a Servo System Kft (ár)ajánlatának elfogadásával jön létre. A megrendelés történhet írásban, vagy előzetes telefonos bejelentés alapján. A Megrendelő (ár)ajánlata a kibocsátás napjától számított 30 napig érvényes, az ajánlat elfogadásáról szóló írásbeli megrendelő nyilatkozatnak ezen határidőn belül kell visszaérkeznie a Servo System Kft-hez, ellenkező esetben a javítás teljesítésére vonatkozó megállapodás nem jön létre, vagy a Servo System Kft jogosult módosított ajánlatot adni. 

A Servo System Kft a javításokat és karbantartásokat alapvetően munkaidőben és munkanapokon végzi  (07 órától 16 óráig). 

A fenti időpontoktól a Megrendelő előzetes kérésére el lehet térni. A Servo System Kft nem vállal kötelezettséget a hozzá eljuttatott megrendelések biztos elfogadására és teljesítésére, jogában áll a megrendelést nem vagy csak részben elfogadni és teljesíteni.  A Servo System Kft legfőbb feladata a működőképesség fenntartása. Ez magában foglalja a javítást, karbantartást, valamint az esetleges beállításokat. A Servo System Kft a hibaelhárítást a hibás alkatrész behatárolásával és cseréjével vagy más javítóhelyen történő javításával végzi.  

A Servo System Kft által a javításra megadott határidők tájékoztató és nem kötelező jellegűek.  A Servo System Kft semmilyen garanciát nem vállal a Megrendelő gépeinek biztos javítására.

Hibaelhárítás:

A Servo System Kft a hibaelhárítás során a javaslatait elsődlegesen a műszaki és biztonságtechnikai szempontok figyelembevételével teszi, annak során gazdasági érdekeket nem vesz figyelembe. A beépített alkatrészek lehetnek újak, vagy használtak (Javítottak) de mindenképpen működőképesek. A Servo System Kft feladatainak ellátása érdekében alvállalkozók vagy alkalmazottak bevonására jogosult, melyek díjazása megegyezik a Servo System Kft aktuális szerviz óradíjával.

A Servo System Kft az ajánlattétel céljából elvégzett diagnosztikai és hibabehatárolás költségeit, valamint a további keletkezett és igazolandó ráfordítását a Megrendelő részére akkor is felszámítja, ha a javítási vagy szervizszolgáltatás a Servo System Kft-nek fel nem róható okból nem végezhető el különösen akkor, ha a kifogásolt hiba nem jelentkezett a felülvizsgálat során.

Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő vállalja, hogy telephelyén megteremti a Servo System Kft-nek a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket, és az adott eszköz javításához előírt biztonsági előírásokat a javítás megkezdése előtt a rendelkezésére bocsátja.  A Megrendelő vállalja, hogy az esetleges gépi burkolatok, illetve szerkezetek megbontásával járó munkálatokhoz szakembereket biztosít. A berendezéseket a karbantartás vagy javítás időpontjára a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a teljes szervizdokumentációval.(Ez magában foglalja a kapcsolási rajzot, mentett PMC programot, Paraméter és Diagnosztika listát, Backup állományt.

A Servo System Kft javítási jogosultsága a szerszámgép hálózati erőforrásának első elektromos csatlakozási pontjáig terjed, a gépet betápláló rész javítása és/vagy karbantartása a Megrendelő által biztosított szakember feladata!

A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a munkahely biztonságáról, a telephelyen fennálló biztonsági előírások, valamint a megfelelő munkahelyi körülmények betartásáról, különösképpen a javítandó gépek tisztításáról.  

A Servo System Kft egyoldalúan jogosult a hiba felmerülésekor meghatározni a fizetési feltételeket. A fizetés történhet a teljesítést követően vagy azt megelőző előleg nyújtásával. Utóbbi esetben a Servo System Kft csak akkor kezdi meg a hiba elhárítását, ha a kiállított előlegszámla (proforma számla vagy díjbekérő) teljes egészében kiegyenlítésre került. A Servo System Kft fenntartja a jogot arra, hogy speciális termék gyártása, javítása, beszerzése vagy 4000€ összeghatár feletti megrendelés esetén a vételárból előleget kérjen.

A Servo System Kft fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelőnek korábbi szervizszolgáltatásokból eredően lejárt tartozása áll fenn a Servo System Kft-vel szemben, úgy a megrendelés elfogadását mindaddig visszautasítsa, amíg a Megrendelő a tartozását nem rendezi, vagy – saját döntése szerint – az új megrendelést kizárólag előre fizetés mellett fogadja el. 

Késedelmes fizetés esetén a Servo System Kft a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével egyező mértékű késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

Hibás alkatrészek javítása és karbantartása a Servo System Kft üzemében

Azokra a javítási, karbantartási munkákra vonatkozó megrendelések esetén, amelyek szükségessé teszik a javítás tárgyának a Servo System Kft vagy egyik alvállalkozójának üzemébe / telephelyére történő szállítását, az oda- és visszaszállítás költségét a Megrendelő köteles viselni. A Megrendelő viseli a szállítással kapcsolatos kárveszélyt. A Megrendelő kérésére és költségére az oda- és visszaszállításra szállítási kockázatokat fedező biztosítás kerül megkötésre. (pl.: lopás, törés, tűzkár)

A Servo System Kft vagy alvállalkozójának üzemében történő javítás esetére biztosítási fedezet nem áll fenn. Megrendelő köteles gondoskodni a javítás tárgyát képző biztosítási fedezetének fenntartásáról, (pl.: tűz, vihar és géptörés) biztosítás esetére. A Servo System Kft kizárólag a Megrendelő kifejezett kérésére és a Megrendelő költségére gondoskodik ezen kárveszélyek fedezetéül szolgáló biztosítás megkötéséről.

A Servo System Kft fenntartja a jogot magának arra, hogy az Általa alkalmazott garanciális jelölés, illetve a javító egység jelölésének eltávolítása, megrongálása, átalakítása, eltakarása, beazonosításra bármilyen módon történő alkalmatlanná tétele esetén a szavatosság azonnali és teljes megvonását vonja maga után. A Servo System Kft az általa javított egységek javítással érintett részére általánosan 6 hónap szavatosságot biztosít, ami nem jelenti automatikusan az egység teljes körű szavatosságát.

A Servo System Kft szintén fenntartja a jogot magának arra, hogy az általa javított és/vagy karbantartott, de Megrendelő által történő beépítéskor, a Servo System Kft által adott instrukciók figyelmen kívül hagyása esetén szintén a szavatosság azonnali és teljes megvonását vonja maga után. 

Amennyiben a Megrendelő szavatossági igényérvényesítése során kiderül, hogy a kifogásolt hiba egy az eredetileg elvégzett szervizelés során fennállt októl eltérő műszaki okra vagy okokra vezethető vissza, úgy kizártak a szavatossági igények azzal, hogy a Megrendelő köteles a Servo System Kft felmerült és igazolt ráfordításait a javítás tekintetében megtéríteni.

Kizárt a szavatosság olyan hibák esetén, amelyek a Megrendelő általi rongálásra, hibás bekötésekre, az előírt betápláló feszültség -10% és +5%-nál nagyobb eltérésekre, vagy kezelési és/vagy programozási hibákra, szakszerűtlen használatra, hibás összeszerelésre vezethetők vissza, valamint vis major (pl. villámcsapás) okozta károk esetében. Kizárt a szavatosság a következő esetekben: szennyeződés (pl.: forgács, illetve fémpor szennyeződés), vagy a mechanikus és / vagy elektronikus alkatrészek túlzott igénybevétele folytán bekövetkezett elhasználódás során keletkezett hibák, valamint rendkívüli mechanikai, kémiai igénybevétel (Pl.: Hűtővíz, hűtőolaj, olajsár, stb.) által okozott károk esetén, valamint Harmadik személy által történő beépítés (kivéve, ha cégünk által akkreditált szerviz) és/vagy beállítás és/vagy javítás esetén. Ezen károkért a Servo System Kft nem felelős. 

A Megrendelő köteles kellő időt és alkalmat biztosítani a Servo System Kft által szükségesnek tartott utólagos javítások, beállítások és módosítások, valamint a kicserélésre irányuló szállítások elvégezésére; máskülönben a Servo System Kft mentesül az ezek következményeiért való felelősség alól

A Servo System Kft az esetleges sikertelen javítások után nem számol fel költségeket, ezen kiszállások és szervizmunkák után nem állít ki számlát.

A javítási folyamat során a bevizsgált egységről minden esetben árajánlat kerül kiállításra. A tényleges javítási és/vagy szervizelési, illetve karbantartási folyamat csak az árajánlat elfogadása, és a megrendelés beérkezése után történik meg.

Elszámolás

Az elszámolás alapja a munkavégzésre fordított idő igazolásául szolgáló dokumentáció: jegyzőkönyv, szervizlap, munkalap, stb akár írott akár elektronikus formátumban. A munka elvégzését követően a Servo System Kft értesíti a Megrendelőt (készre jelentés) és ezzel kezdetét veszi a munka átadás-átvétele. A Felek a munka átadás-átvétele során jegyzőkönyvet –Szerviz munkalapot- vesznek fel, amelyben feltüntetik a bejelentett géphibát, valamint a munka hiba- és hiánymentes elvégzésének tényét, az elvégzett munkafolyamat rövid leírását, vagy az esetleges hibákat és az azok kijavítására rendelkezésre álló határidőt. A Megrendelő a munka átadás-átvétele során köteles együttműködni és a szerződésszerűen elvégzett munkát a Servo System Kft-től haladéktalanul, de legkésőbb a készre jelentéstől számított egy munkanapon belül átvenni és a munka elvégzéséről teljesítés-igazolást adni. A Megrendelő kijelenti, hogy a Servo System Kft által kiállított számlákat azok keltétől számított 8 napos határidővel kiegyenlíti. A Megrendelő a számlát – amennyiben az a hatályos jogszabályoknak, illetve a jelen szerződés rendelkezéseinek nem felel meg – a számlában megjelölt fizetési határidőn belül írásban kifogásolhatja. Amennyiben a jelen pont szerinti határidő úgy telik el, hogy a Megrendelő a számlát nem kifogásolta, úgy azt és a számlában foglalt munka szerződésszerű teljesítését a Felek elfogadottnak tekintik. 

A Servo System Kft által beszerzett és/vagy beépített alkatrészek a számla kiegyenlítéséig a Servo System Kft saját tulajdonát képezik.

Szerzői jogok

A www.cncszerviz.com honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege valamint technikai megoldásai, és szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem  alatt állnak. A honlap tartalmának egésze valamint egyes részeinek adathordozóra mentése, bármilyen formában történő archiválása vagy kinyomtatása nem engedélyezett.  Tilos minden olyan tevékenység, amely a www.cncszerviz.com  honlapján fellelhető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, monitorozására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul. Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a www.cncszerviz.com honlap által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázisát módosítani, lemásolni, monitorozni abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.